Президентські ініціативи щодо громадянства

07 Грудня 2021
Президентські ініціативи щодо громадянства
Головна > Моніторинг рішень > Президентські ініціативи щодо громадянства

Множинне громадянство – питання, яке залишається суперечливим у публічному просторі. Конституція України у статті 4 визначає, що в Україні існує єдине громадянство. Натомість Президент України подав законопроєкт, який визначає нові права та обов’язки осіб із множинним громадянством (у тому числі й українським). 

Чи є ці норми суперечливими? Читайте в нашому новому аналітичному дайджесті. 

Нова редакція Закону «Про громадянство» 

Проєкт Закону № 6368 від 02.12.2021 

Хто ініціював: Президент 

На кого вплине: громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які мають намір набути громадянство України 

Що передувало: у щорічному посланні до Верховної Ради Президент пообіцяв подати до парламенту законопроєкт про множинне громадянство, аби зберегти зв’язки держави із закордонними українцями.  

Що змінює:  

 1. Умовою для набуття громадянства України буде залежно від ситуації:

а) зобов’язання відмовитись від іноземного громадянства;  

б) декларація про відмову від іноземного громадянства; 

в) декларація про визнання громадянином України.

2. Декларацію про визнання громадянства Україниподаватимутьіноземці, які набуватимуть громадянства України. Документ засвідчуватиме, що такі особи у відносинах із Україною вважають себе виключно громадянами України, але одночасно зберігають своє іноземне громадянство. 

3. Громадянам із країн міграційного ризику, перелік яких затверджує Кабмін, потрібно буде відмовитись від свого попереднього громадянства або подати декларацію про відмову від нього, якщо вони хочуть стати громадянами України.  

4. Добровільне набуття іноземного громадянства більше небуде підставою для втрати  громадянства України. Таким чином, законопроєкт усуне правові перешкоди для існування множинного громадянства.

5. Визначаєнові підстави для втрати громадянства України: 

а) якщо повнолітній громадянин України використовує на території України документ, що засвідчує його громадянство іноземної держави, з метою  створення загроз національній безпеці, національним інтересам України; 

б) якщо громадянство України особа отримала на підставі подання неправдивих відомостей; 

в) якщо громадянин України проходив військову службу за контрактом в державі, визнаній державою-агресором чи окупантом. За умови, що така особа мала громадянство України на момент проходження служби. 

Що не так:  

 • Існує ризик, що подвійне громадянство буде визнано таким, що суперечить Конституції. Оскільки Основний закон визначає, що в Україні існує єдине громадянство, але офіційного тлумачення цієї норми КСУ поки не надавав.  
 • Дозвіл набувати громадянство України без відмови від іноземного громадянства призведе до збільшення видатків з державного бюджету на пенсії та інші соціальні виплати, які отримують всі громадяни України. Однак, надання закордонним українцям громадянства не веде до збільшення доходів бюджету, якщо вони є нерезидентами; 
 • Проєкт не містить прямої заборони поєднувати громадянство України та Росії, а відсилається на перелік держав міграційного ризику, який Кабмін може змінити в будь-який момент; 
 • Використання  іноземного паспортного документа на території України “для створення загроз національній безпеці, національним інтересам держави” не може бути підставою для позбавлення громадянства. Перелік загроз та національних інтересів визначає Президент у Стратегії національної безпеки. На відміну від злочинів проти національної безпеки, вони є оціночною політичною категорією, яка не може використовуватися як правова підстава для позбавлення громадянства. 

Що замість:  

 • відкликати законопроєкт;  
 • звернутись до КСУ за офіційним тлумаченням норми Конституції, яка каже, що в Україні діє єдине громадянство; 
 • після офіційного тлумачення цієї норми провести широке громадське обговорення ідеї повної легалізації множинного громадянства;  
 • лише після цього пропонувати законодавчі зміни. 

Запровадження обов’язку декларувати множинне громадянство 

Проєкт Закону № 6369 від 02.12.2021 

Хто ініціював: Президент 

На кого вплине: громадян України, які мають два або більше громадянства 

Що змінює:  

 1. Зобов’язує подавати деклараціюпро наявність чи відсутність іноземного громадянства, якщо особа планує: 
 • Обіймати посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування; 
 • Обіймати керівну посаду на об’єктах державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави; 
 • Оформляти допуск до державної таємниці; 
 • Бути членом виборчої комісії чи комісії з проведення референдуму або для набувати статусу офіційного спостерігача; 
 • Вступати в політичну партію.

2. Забороняє особам, які мають множинне громадянство,обіймати посади державної служби, службу в органах місцевого самоврядування та правоохоронних органах, отримувати доступ до державної таємниці та бути членами політичних партій. 

3. Декларація подається Державній міграційній службі через електронний кабінет або через «Дію» разом зі згодою на перевірку її достовірності.

4. Державнаміграційна служба перевірятиме дані декларації, а СБУ – виявляти осіб, які не повідомили про наявність інших громадянств. 

Що не так:  

 • Законопроєкт неможливо втілити. Кількість осіб, на яких може поширюватися обов’язок декларувати наявність чи відсутність множинного громадянства, може становити декілька мільйонів. Це державні службовці, службовці в ОМС та кандидати на ці посади, а також кандидати, члени комісій та спостерігачів на виборах. Діяльність Державної міграційної служби та СБУ буде значно ускладнена функціями, які цим службам не властиві; 
 • Обмеження політичних прав громадян із множинним громадянством суперечить Конституції, яка каже, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи; 
 • Обмеження політичних прав є взаємовиключним із легалізацією подвійного громадянства в іншому законопроєкті. Громадянство – це правовий зв’язок із державою, який надає особі змогу брати участь у її політичному житті. У тому числі через членство в політичних партіях, обрання на виборні посади чи обіймання посад державної служби. Тому обмеження чи позбавлення політичних прав можливе виключно щодо іноземців та осіб без громадянства. 

 

Схожі статті