Методологія вимірювання фінансової спроможності територіальних громад обласних центрів України протягом 2018-2021 (9 місяців) років

09 Грудня 2021
Методологія вимірювання фінансової спроможності територіальних громад обласних центрів України протягом 2018-2021 (9 місяців) років
Головна > Місцеві бюджети > Методологія вимірювання фінансової спроможності територіальних громад обласних центрів України протягом 2018-2021 (9 місяців) років

Центр спільних дій розробив цю методологію, щоб виміряти та оцінити фінансову спроможність територіальних громад (ТГ) обласних центрів України за 2018-2021 (9 місяців) роки. Вимірювання та оцінка фінансової спроможності ТГ дозволяє нам проаналізувати забезпеченість органів місцевого самоврядування (ОМС) фінансовими ресурсами задля виконання своїх повноважень. Також вона показує, наскільки ефективним є функціонування ОМС щодо нарощування свого фінансового потенціалу з 2018 до 9 місяців 2021 років.

Під фінансовою спроможністю ТГ ми розуміємо здатність ОМС забезпечувати надходження достатніх для громади фінансів та формувати чітку  структуру їхніх джерел. Окрім цього, йдеться і про ефективний   розподіл місцевих фінансів та їхнє цільове використання для розв’язання проблем громадян і досягнення стабільності соціально-економічного розвитку громади. Так, фінансовий чинник є одним з найвагоміших, оскільки саме від нього залежать результати роботи ОМС, якість життя в громадах       та успішність реформи децентралізації загалом.

При розробці методології ми використовували універсальні та співмірні індикатори визначення фінансової спроможності ТГ від порталу «Децентралізація». Ці індикатори дозволяють сформувати чітке уявлення про бюджетно-фінансовий потенціал ТГ облцентрів та простежити динаміку його зміни протягом останніх чотирьох років. Усі індикатори ми застосовуємо для кожного окремого бюджетного року ТГ облцентру (у випадку 2021 року – 9 місяців або 3 бюджетних квартали).

Для більш точного вимірювання фінансової спроможності ТГ необхідно проводити глибший аналіз фінансових показників ОМС. Наприклад, варто також досліджувати розвиток бізнес-середовища у громаді, демографію, нематеріальні активи громади або ресурсний потенціал території загалом. У рамках цього дослідження ми не охоплюємо ці показники. Натомість усі вони будуть враховані у наших подальших аналітичних дослідженнях щодо фінансової спроможності територіальних громад України.

При формуванні та розрахунках індикаторів ми враховуємо період об’єднання територіальних громад обласних центрів. До створення ТГ до уваги беремо виключно показники по містах, після створення ТГ – показники по вже об’єднаних громадах.

Усі фінансові показники, на яких ґрунтується наше дослідження, проведене за цією методологією для вимірювання та оцінки фінансової спроможності ТГ облцентрів, ми отримали через офіційні запити на публічну інформацію до відповідних ОМС та з Державного веб-порталу бюджету для громадян Міністерства фінансів України. Дані щодо кількості населення ТГ облцентрів ми отримали з офіційного веб-сайтуДержавної служби статистики України та через офіційні запити на публічну інформацію до відповідних ОМС.

Нижче наводимо перелік та пояснення 10 індикаторів, які ми використовуємо для вимірювання й оцінки фінансової спроможності ТГ обласних центрів.

  1. Доходи загального фонду місцевого бюджету на одного мешканця.

Індикатор показує співвідношення доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів до кількості мешканців ТГ обласного центру. Індикатор дозволяє визначити здатність ОМС забезпечувати потреби кожного жителя громади виключно коштом тих фінансів, які щорічно генерують на її території.

Індикатор Значення
Доходи загального фонду на 1-го мешканця Для 2018-2020 років:

Високий рівень (10 б.): від 7500 грн
Середній рівень (5 б.): 6000 грн – 7500 грн
Низький рівень (0 б.): до 6000 грн

 

Для 9 місяців 2021 року:

Високий рівень (10 б.): від 7000 грн
Середній рівень (5 б.): 5500 грн – 7000
Низький рівень (0 б.): до 5500 грн

 

  1. Видатки загального фонду місцевого бюджету на одного мешканця.

Індикатор показує співвідношення видатків загального фонду місцевого бюджету до кількості мешканців ТГ обласного центру. Через нього ми бачимо, скільки грошей місцева влада може витратити щорічно у розрахунку на кожного жителя громади без коштів спеціального фонду.

Індикатор Значення
Видатки загального фонду на 1-го мешканця Для 2018-2020 років:

Високий рівень (10 б.): від 9500 грн
Середній рівень (5 б.): 7500 грн – 9500 грн
Низький рівень (0 б.): до 7500 грн

 

Для 9 місяців 2021 року:

Високий рівень (10 б.): від 7000 грн
Середній рівень (5 б.): 5500 грн – 7000
Низький рівень (0 б.): до 5500 грн

 

  1. Видатки місцевого бюджету на утримання апарату управління на одного мешканця.

Індикатор показує співвідношення видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету, до кількості мешканців ТГ обласного центру. Цей індикатор відстежує «вартість» управлінського апарату ТГ – скільки кожному мешканцю громади коштує утримувати всіх місцевих чиновників.

Індикатор Значення
Видатки на утримання апарату управління на 1-го мешканця Для 2018-2020 років:

Високий рівень (10 б.): до 500 грн
Середній рівень (5 б.): 500 грн – 700 грн
Низький рівень (0 б.): від 700 грн

 

Для 9 місяців 2021 року:

Високий рівень (10 б.): до 500 грн
Середній рівень (5 б.): 500 грн – 650 грн
Низький рівень (0 б.): від 650 грн

 

  1. Капітальні видатки місцевого бюджету на одного мешканця.

Індикатор показує співвідношення капітальних видатків місцевого бюджету до кількості мешканців ТГ обласного центру. Капітальні видатки – це кошти, які реально розвивають громаду, а не йдуть на «проїдання». Насамперед це капітальний ремонт доріг, газифікація населених пунктів, закупівля шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги тощо. Через цей індикатор ми дізнаємося, скільки коштів, які йдуть на розвиток громади (бюджет розвитку), припадає на кожного її жителя.

Індикатор Значення
Капітальні видатки на 1-го мешканця Для 2018-2020 років:

Високий рівень (10 б.): від 2500 грн
Середній рівень (5 б.): 1500 грн – 2500 грн
Низький рівень (0 б.): до 1500 грн

 

Для 9 місяців 2021 року:

Високий рівень (10 б.): від 1500 грн
Середній рівень (5 б.): 500 грн – 1500 грн
Низький рівень (0 б.): до 500 грн

 

  1. Індекс податкоспроможності місцевого бюджету.

Це коефіцієнт, який вказує, наскільки податкоспроможним є місцевий бюджет порівняно з аналогічним середнім показником по всіх місцевих бюджетах територіальних громад в Україні у розрахунку на одну людину. Коефіцієнт визначається на основі інформації про надходження коштів від ПДФО до бюджету громади та кількості її населення. Це сталий щорічний показник, який розраховує Міністерство фінансів України для кожного місцевого бюджету.

Індекс показує рівень горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів. На його основі уряд обраховує базову/реверсну дотацію. Тобто, від цього індексу залежить, чи громада перенаправлятиме надлишкові кошти зі свого бюджету до Державного (реверсна дотація), чи навпаки – у разі «просідання» місцевого бюджету громада доотримає з Державного додаткові кошти (базова дотація). Чим більшим є такий коефіцієнт, тим більш спроможним отримувати податкові надходження є місцевий бюджет ТГ.

Податкоспроможність бюджетів ТГ облцентрів є однією з найвищих по країні. За взятий нами період вони не отримували базових дотацій від держави, а навпаки – перенаправляли свої надлишкові кошти до Державного бюджету. Лише у поодиноких випадках деякі ТГ облцентрів були поза обома дотаціями: індекси податкоспроможності їхніх бюджетів коливалися між 0,9 та 1,1.

Індикатор Значення
Індекс податкоспроможності місцевого бюджету Високий рівень (10 б.): коефіцієнт більше за 1,6

Середній рівень (5 б.): коефіцієнт між 1,3 та 1,6

Низький рівень (0 б.): коефіцієнт менше за 1,3

 

  1. Рівень дотаційності місцевого бюджету.

Враховуючи особливості спроможності бюджетів ТГ облцентрів, ми базуємося саме на показниках щодо реверсних дотацій. Вони дозволяють нам визначити рівень дотаційності бюджетів ТГ облцентрів. Так, цей індикатор показує співвідношення реверсної дотації до доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування коштів з міжбюджетних трансфертів. Тобто, ту частку грошей, яку найбільш спроможні ТГ перенаправляють до Державного бюджету.

Індикатор Значення
Рівень дотаційності місцевого бюджету Для 2018-2020 років:

Високий рівень (10 б.): від 5%

Середній рівень (5 б.): 2,5% – 5%

Низький рівень (0 б.): до 2,5%

 

Для 9 місяців 2021 року:

Високий рівень (10 б.): від 7,5%

Середній рівень (5 б.): 3,5% – 7,5%

Низький рівень (0 б.): до 3,5%

 

  1. Частка видатків місцевого бюджету на утримання апарату управління у власних фінансових ресурсах ТГ.

Індикатор показує співвідношення видатків на утримання апарату управління ОМС обласного центру з сумою доходів загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету. Це частка всіх коштів, які йдуть на утримання місцевих чиновників, у доходах ОМС, які щорічно накопичують на території громади. Цей індикатор дозволяє відповісти на запитання, чи апарат управління ТГ утримують відповідно до реальних фінансових можливостей.

Індикатор Значення
Частка видатків на утримання апарату управління у власних фінансових ресурсах ТГ Високий рівень (10 б.): до 7,5%

Середній рівень (5 б.): 7,5% – 10%

Низький рівень (0 б.): від 10%

 

  1. Частка заробітної плати у видатках загального фонду місцевого бюджету.

Індикатор показує частку проведених із загального фонду місцевого бюджету видатків на заробітну плату з нарахуваннями у видатках загального фонду місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів, які перераховані з бюджету ТГ до інших бюджетів. Мається на увазі, яка частка місцевих коштів йде виключно на зарплату працівникам усіх сфер громади, які повністю або частково фінансуються з місцевого бюджету.

Індикатор Значення
Частка заробітної плати у видатках загального фонду місцевого бюджету Для 2018-2020 років:

Високий рівень (10 б.): до 40%

Середній рівень (5 б.): 40% – 50%

Низький рівень (0 б.): від 50%

 

Для 9 місяців 2021 року:

Високий рівень (10 б.): до 60%

Середній рівень (5 б.): 60% – 70%

Низький рівень (0 б.): від 70%

 

  1. Частка капітальних видатків з місцевого бюджету.

Індикатор показує частку капітальних видатків у сумарному обсязі видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету ТГ. Він дозволяє зрозуміти, яку частину грошей з усього місцевого бюджету влада закладає на капітальні проєкти. Частка цих коштів у місцевому бюджеті показує спроможність ОМС «грати в довгу» та забезпечувати реальний соціально-економічний розвиток своєї громади.

Індикатор Значення
Частка капітальних видатків з місцевого бюджету Високий рівень (10 б.): від 20%

Середній рівень (5 б.): 10% – 20%

Низький рівень (0 б.): до 10%

 

  1. Частка місцевих податків та зборів у місцевому бюджеті.

Цей індикатор показує частку коштів від місцевих податків та зборів у доходах загального фонду бюджету ТГ (без урахування міжбюджетних трансфертів). Мається на увазі частка сплачених місцевих податків у доходах, які щорічно генерують на території громади. По-перше, за місцевими податками ми можемо простежити, наскільки ОМС є фінансово автономним від центральної влади і залежним від місцевих жителів – платників місцевих податків. По-друге, частка місцевих податків та зборів у місцевому бюджеті демонструє розвиток бізнесу у громаді.

Індикатор Значення
Частка місцевих податків та зборів у місцевому бюджеті Високий рівень (10 б.): від 25%

Середній рівень (5 б.): 20% – 25%

Низький рівень (0 б.): до 20%

 

Ґрунтуючись на отриманих та зібраних офіційних даних, ми сформували власні критерії оцінки кожного індикатора вимірювання фінансової спроможності ТГ облцентрів. Оцінки всіх індикаторів поділяються на низький, середній та високий рівні за 10-бальною шкалою – відповідно 0, 5 та 10 балів.

Для індикаторів “Доходи загального фонду на одного мешканця”, “Видатки загального фонду на одного мешканця”, “Видатки на утримання апарату управління на одного мешканця”, “Капітальні видатки на одного мешканця”, “Рівень дотаційності місцевого бюджету” та “Частка заробітної плати у видатках загального фонду” значення шкали окремо розраховані для 2018-2020 років та 9 місяців 2021 року. Так у нашому оцінюванні ми враховуємо менші обсяги фінансування незакінченого поточного бюджетного року. Всі інші індикатори не потребують окремого розподілу у шкалі оцінювання за бюджетними періодами.

Основою цієї шкали є дані виключно по ТГ обласних центрів за відповідний бюджетний період. Усі розраховані індикатори є відносними величинами, що дозволяє нам надалі порівнювати ТГ облцентрів між собою. Детальніше дізнатися про всі індикатори та їх значення можна у зведеній таблиці нижче[1].

Індикатор Значення
Доходи загального фонду на 1-го мешканця Для 2018-2020 років:

Високий рівень (10 б.): від 7500 грн

Середній рівень (5 б.): 6000 грн – 7500 грн

Низький рівень (0 б.): до 6000 грн

 

Для 9 місяців 2021 року:

Високий рівень (10 б.): від 7000 грн

Середній рівень (5 б.): 5500 грн – 7000

Низький рівень (0 б.): до 5500 грн

Видатки загального фонду на 1-го мешканця Для 2018-2020 років:

Високий рівень (10 б.): від 9500 грн

Середній рівень (5 б.): 7500 грн – 9500 грн

Низький рівень (0 б.): до 7500 грн

 

Для 9 місяців 2021 року:

Високий рівень (10 б.): від 7000 грн

Середній рівень (5 б.): 5500 грн – 7000

Низький рівень (0 б.): до 5500 грн

Видатки на утримання апарату управління на 1-го мешканця Для 2018-2020 років:

Високий рівень (10 б.): до 500 грн

Середній рівень (5 б.): 500 грн – 700 грн

Низький рівень (0 б.): від 700 грн

 

Для 9 місяців 2021 року:

Високий рівень (10 б.): до 500 грн

Середній рівень (5 б.): 500 грн – 650 грн

Низький рівень (0 б.): від 650 грн

Капітальні видатки на 1-го мешканця Для 2018-2020 років:

Високий рівень (10 б.): від 2500 грн

Середній рівень (5 б.): 1500 грн – 2500 грн

Низький рівень (0 б.): до 1500 грн

 

Для 9 місяців 2021 року:

Високий рівень (10 б.): від 1500 грн

Середній рівень (5 б.): 500 грн – 1500 грн

Низький рівень (0 б.): до 500 грн

Індекс податкоспроможності місцевого бюджету Високий рівень (10 б.): коефіцієнт більше за 1,6

Середній рівень (5 б.): коефіцієнт між 1,3 та 1,6

Низький рівень (0 б.): коефіцієнт менше за 1,3

Рівень дотаційності місцевого бюджету Для 2018-2020 років:

Високий рівень (10 б.): від 5%

Середній рівень (5 б.): 2,5% – 5%

Низький рівень (0 б.): до 2,5%

 

Для 9 місяців 2021 року:

Високий рівень (10 б.): від 7,5%

Середній рівень (5 б.): 3,5% – 7,5%

Низький рівень (0 б.): до 3,5%

Частка видатків на утримання апарату управління у власних фінансових ресурсах ТГ Високий рівень (10 б.): до 7,5%

Середній рівень (5 б.): 7,5% – 10%

Низький рівень (0 б.): від 10%

Частка заробітної плати у видатках загального фонду місцевого бюджету Для 2018-2020 років:

Високий рівень (10 б.): до 40%

Середній рівень (5 б.): 40% – 50%

Низький рівень (0 б.): від 50%

 

Для 9 місяців 2021 року:

Високий рівень (10 б.): до 60%

Середній рівень (5 б.): 60% – 70%

Низький рівень (0 б.): від 70%

Частка капітальних видатків з місцевого бюджету Високий рівень (10 б.): від 20%

Середній рівень (5 б.): 10% – 20%

Низький рівень (0 б.): до 10%

Частка місцевих податків та зборів у місцевому бюджеті Високий рівень (10 б.): від 25%

Середній рівень (5 б.): 20% – 25%

Низький рівень (0 б.): до 20%

 

Відповідно до цих 10 індикаторів та їхньої оцінки ми формуємо рейтинг фінансової спроможності серед усіх ТГ обласних центрів. Його головне завдання полягає у тому, щоб показати, як змінювалася фінансова спроможність ТГ облцентрів протягом 2018-2021 (9 місяців) років у розрізі країни.

Це допоможе ОМС та мешканцям громад звернути увагу на найбільш проблемні фінансові питання місцевого рівня. Наприклад, чи може ОМС дозволити собі надмірні витрати на управлінський апарат, або чи достатніми є капітальні видатки, щоб громада дійсно розвивалася. Також це дасть змогу місцевій владі поглянути на результати своєї роботи з боку і перейняти найкращі практики від більш спроможних територіальних громад.

Щоб перевірити реальну зміну фінансової спроможності ТГ обласних центрів, ми також проводимо розрахунки у валютному еквіваленті – доларах США. Для цього ми використовуємо офіційні середньорічні курси гривні до долара США за 2018-2021 (9 місяців) роки. Детальніше про це – у наших аналітичних матеріалах.