Встановлення факту окупації частини України, визначення правового режиму майна загальносоюзних ГО колишнього СРСР та мораторій на його відчуження

07 Листопада 2022
Встановлення факту окупації частини України, визначення правового режиму майна загальносоюзних ГО колишнього СРСР та мораторій на його відчуження
Головна > Моніторинг рішень > Встановлення факту окупації частини України, визначення правового режиму майна загальносоюзних ГО колишнього СРСР та мораторій на його відчуження

Нардепи пропонують встановити факт окупації частини території України, щоб передати частину повноважень від Президента до Кабміну, а також визначити правовий статус майна громадських об’єднань СРСР та встановити мораторій та його відчуження

Визначення правового режиму майна загальносоюзних громадських об’єднань колишнього СРСР 

Проєкт Закону № 6420 від 06.09.2022 

Хто ініціював: Кабмін 

Яка стадія: прийнято у першому читанні 

На кого вплине: Кабмін, суди, Фонд державного майна, осіб, які є володільцями, користувачами майна загальносоюзних громадських об’єднань або стали його власниками до врегулювання питання про правовий режим такого майна 

Що передувало: в часи Радянського союзу існувала значна кількість загальносоюзних громадських об’єднань: загальносоюзні профспілки, Всесоюзне добровільне товариство сприяння армії авіації та флоту (ДТСААФ) та інші. Після розпаду Радянського Союзу статус їхнього майна залишився поза правовим полем держави. Лише у 1994 році Постановою Верховної Ради визначено, що тимчасово таке майно є власністю держави. Однак через відсутність профільного закону, який би чітко врегулював його подальшу долю, значна частина майна за наступні десятиліття була відчужена “обхідними” шляхами. Прокуратура намагалась повертати таке майно державі через суди, але подібні випадки є поодинокими. Водночас значна частина майна для держави вже втрачена. 

Що змінює:  

 • встановлює, що до загальносоюзних громадських об’єднань належали добровільні громадські організації та їхні регіональні структури із статусом юридичних осіб або без нього, крім творчих спілок;  
 • визначає, що майно загальносоюзних громадських об’єднань є державною власністю, а майно, яке було створене після 24 серпня 1991 року є спільною частковою власністю держави та осіб, які його створили; 
 • Кабмін має визначити орган державної влади відповідальний за управління майном таких об’єднань, а до того часу ним управляють органи, за якими суди визнали право власності на таке майно; 
 • витребування майна із чужого володіння відбувається в судовому порядку; 
 • відповідальним за витребування майна з чужого володіння є Фонд державного майна; 
 • правочини щодо створення юридичних осіб на базі майна загальносоюзних громадських об’єднань можуть бути визнані недійсними в судовому порядку. 

Що так: 

 • заповнює правову прогалину щодо подальшої долі майна загальносоюзних громадських об’єднань; 
 • створює передумови для повернення державі майна на значну суму. 

Що не так:  

 • регіональні громадські організації із статусом юридичної особи не можуть підпадати під дію закону, бо перебувають поза сферою його регулювання. Тим більше, що такі регіональні організації (до розпаду Радянського Союзу – республіканські) не мають жодних проблем із правонаступництвом, бо на відміну від всесоюзних не припинили своє існування внаслідок розпаду ССРС, а продовжили цілком легально діяти в правовому полі України; 
 • Проєкт не встановлює порядку визначення часток держави та третіх осіб, у майні створеному після 24 серпня 1991 року; 
 • негативно вплине на бізнес клімат через примусове вилучення майна у здебільшого добросовісних набувачів та призведе до значного перерозподілу власності, що негативно вплине на економіку. 

Що натомість: З огляду на те, що значна частина майна загальносоюзних громадських об’єднань потрапила в приватні руки не через порушення закону, а через його відсутність, варто відмовитись від ідеї тотального вилучення майна. Натомість слід розробити компромісну процедуру, що враховувала б інтереси держави та осіб, які таке майно набули у власність чи користування. 

Мораторій на відчуження майна загальносоюзних громадських організацій 

Проєкт Закону № 6421 від 10.12.2021 

Хто ініціював: Кабмін

Яка стадія: прийнято у першому читанні 

На кого вплине: Кабмін, суди, Фонд державного майна, осіб, які є володільцями, користувачами майна загальносоюзних громадських об’єднань або набули його у власність до врегулювання питання про правовий режим такого майна 

Що змінює:  

 • забороняє відчуження майна загальносоюзних громадських організацій, яке перебуває у володінні правонаступників або утворених правонаступниками суб’єктів господарювання, до законодавчого визначення органів державної влади відповідальних за управління таким майном 
 • забороняє відчуження акцій та часток суб’єктів господарювання утворених на основі майна загальносоюзних громадських об’єднань. 

Що так: перешкоджає подальшій втраті державою майна загальносоюзних громадських об’єднань. 

Встановлення факту окупації частини територій України 

Проєкт Закону № 8088 від 29.09.2022 

Хто ініціював: група із 11 народних депутатів на чолі з Русланом Горбенком 

Яка стадія: прийнято у першому читанні 

На кого вплине: мешканців тимчасово окупованих територій та мешканців решти країни, Президента, Кабмін, органи державної влади 

Що змінює: передає від Президента до Кабміну повноваження: 

 • визначати дату початку та припинення тимчасової окупації окремих територій України; 
 • запроваджувати тимчасовий прикордонний контроль на межі із тимчасово окупованою територією; 
 • регулювати правовий режим тимчасово окупованих територій в умовах воєнного стану 

Що так:  

 • приводить Закон у відповідність Конституції, яка не надає Президенту повноважень щодо визначення правового режиму чи меж тимчасово окупованих територій; 
 • пришвидшить прийняття управлінських рішень про включення та виключення територій із переліку тимчасово окупованих.