Методологія оцінки комплексних цільових програм у сфері (за 2017-2019 роки)

15 Липня 2020
Методологія оцінки комплексних цільових програм у сфері (за 2017-2019 роки)
Головна > Місцеві вибори 2020 > Методологія оцінки комплексних цільових програм у сфері (за 2017-2019 роки)

Методологія розроблена Центром Спільних дій для оцінки комплексних цільових програм у ключових сферах життя громад (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, транспорт, інфраструктура, довкілля), які були ухвалені міськими радами 24 обласних центрів України в 2017-2019 роках.  

 Оцінка демонструє якість планування політики та підзвітність органів місцевого самоврядування. 

Сукупну оцінку Цільових програм у сфері визначали за формулою суми всіх критеріїв у бальній шкалі (від мінімальної оцінки (0 балів) до максимальної оцінки (4 бали)):  

Оцінка Цільових програм у сфері (бал) = Наявність (бал) + Використовність (бал) + Вичерпність (бал) + Звітність (бал). 

При розробці методології були використані універсальні та співмірні критерії оцінки DiXi Group, які були розроблені у рамках проекту USAID “Прозорість енергетичного сектору” та знаходяться у відкритому доступі 

Джерелом даних є офіційні веб-сайти обласних центрів України. 

Критерій оцінки Цільових програм у сфері 

Значення 

Наявність та доступність 

0 – програми відсутні або їх неможливо знайти методами стандартного пошуку 

0,5 – програми наявні, але їх складно знайти, або програми наявні не за весь аналізований період (2017-2019 роки) 

1 – програми наявні та доступні на сайті міської ради 

Використовність 

0 – інформація наявна не в машиночитному форматі (jpg, jpeg, png, pcx, tiff, pdf (що містить сканований зміст) тощо)  

0,5 – наявну інформацію можна скопіювати чи обробити (числова: docx, pdf, html, xlsx (неструктуровані дані)  

1 – інформація наявна в машиночитному форматі (числова: xlsx (структуровані дані), csv, xml, json; текстова: docx, pdf (несканований зміст) 

Вичерпність 

0 – інформація програм не містить ані чіткого плану місцевої політики, ні вимірюваних індикаторів (кількісних показників оцінки) 

0,5 – програми містять загальні напрями місцевої політики у сфері, але не мають чітких вимірюваних індикаторів (кількісних показників оцінки)  

1 – програми містять чіткий план місцевої політики у сфері та мають вимірювані індикатори (кількісні показники оцінки), які пов’язані з напрямами місцевої політики 

Звітність 

0 – звітність відсутня або їх неможливо знайти методами стандартного пошуку 

0,5 – звітність наявна, але вона не дозволяє оцінити за кількісними показниками ступінь та якість виконання програм, або звіти наявні не за весь аналізований період (2017-2019 роки) 

1 – звітність наявна і вона дозволяє оцінити за кількісними показниками ступінь та якість виконання програм