Головна > Тендер на проведення фінансового аудиту організації за 2022 рік

Тендер на проведення фінансового аудиту організації за 2022 рік

15 Лютого 2023 - Валерія Шемшученко

Центр спільних дій оголошує тендер на проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки діяльності організації за 2022 рік. 

Громадська організація «Центр спільних дій» (далі – «Організація») для підвищення якості контролю, здійснення системного аналізу, моніторингу та оцінки своєї діяльності оголошує тендер на проведення зовнішньої незалежної фінансової аудиторської перевірки діяльності організації за період з 01/01/2022 по 31/12/2022 (надалі аудит). Аудит має проводитись відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB, the International Auditing and Assurances Standards Board). 

Аудит буде проведений за підтримки «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. 

Аудит повинен проводитись зовнішнім, незалежним і кваліфікованим аудитором (Certified Public Accountant/Authorised Public Accountant або еквівалентні сертифікати). 

Цілі та завдання аудиту: 

 • Перевірка фінансових звітів загального призначення, які складаються зі звіту про фінансовий стан (баланс), звіту про фінансові результати за 2022 рік, та які підготовлені відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, і висловлення думки аудитора щодо того, чи фінансові звіти загального призначення відображають достовірну в усіх матеріальних аспектах фінансову ситуацію Організації станом на 31 грудня 2022 року і її зміну стосовно чистих активів у році, який закінчився, а також чи звіти складені відповідно до норм українського законодавства та правил ведення бухгалтерського обліку. Фінансова звітність загального призначення має включати примітки до фінансової звітності. 

Беручи до уваги вищезазначене, підсумувати результати перевірки внутрішнього контролю Організації, а також оцінити ризики у сфері контролю та визначити суттєві недоліки, у тому числі істотні слабкі сторони, у межах процедур аудиту, необхідних для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності. 

Вказати, які заходи були вжиті за результатами попереднього аудиту, та чи такі заходи були адекватними для усунення виявлених недоліків. 

Провести оцінку для отримання достатнього розуміння контролю внутрішньої структури управління Організації. Провести оцінку управління ризиками, у тому числі оцінити матеріальні внутрішні слабкості структури управління. 

Оцінити дотримання організацією національного податкового законодавства та підзаконних нормативних актів. Провести огляд «Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями» на предмет правильності і повноти його складання, своєчасності подання до органів податкової служби, достовірності даних, наведених у звіті. 

 • Надати інформацію у формі звітності спеціального призначення відповідно до міжнародного стандарту завдань з огляду (ISRE 2400). Звітність спеціального призначення за 2022 рік має бути підготовлена за касовим методом. 

Вимоги до аудиторів: 

 • Аудиторська компанія (аудитор), внесена в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які мають право надавати аудиторські послуги. 
 • Аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа–підприємець чи співробітник компанії) повинен мати свідоцтво аудитора (серія А), видане Аудиторською палатою України. 
 • Аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа–підприємець чи співробітник компанії) повинен мати досвід співпраці з організаціями неприбуткового сектору. 

Не може бути допущений до проведення аудиту аудитор, який (хоча б одна зі опцій): 

 • має родинні стосунки з членами органів управління Організації; 
 • є членом органів управління або членом Організації; 
 • є працівником Організації; 
 • є працівником або співвласником підприємств, філії або інших структурних підрозділів Організації; 

Вимоги до участі у тендері 

Для участі у тендері зацікавлені організації мають подати такі документи (надсилаються у електронному вигляді на адресу [email protected] та копією на [email protected] з поміткою «Тендер Аудит»: 

 • Лист зацікавленості, в якому зазначені назва організації, адреса, контактна інформація (телефон, факс, e-mail, адреса WEB-сайту), прізвище, ім’я та по-батькові контактної особи. Лист має бути підписаний та пропечатаний печаткою організації; 

Лист повинен містити запевнення незалежності; розуміння обсягу робіт, що повинні бути виконані; цілі аудиту; перелік звітних матеріалів за результатами аудиторської перевірки; методологію та підходи аудиту; план роботи для виконання аудиторської перевірки. 

 • Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії, сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю. 
 • Комерційну пропозицію в гривнях (загальну вартість послуг та вартість послуг погодинно) та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції. 
 • Документи, які підтверджують досвід роботи аудиторської компанії з неприбутковими організаціями, досвід аудитів відповідно до Технічного завдання (включаючи копії сертифікатів, які підтверджують кваліфікацію аудиторів). 

Строки 

Подання тендерних заявок за цим технічним завданням – до 17:00 27 лютого 2023 року 

Відкриття тендерних заявок та засідання Тендерної комісії – 28 лютого 2023 року 

Передача протоколу засідання Тендерної комісії на затвердження Наглядової ради Організації – 28 лютого 2023 року 

Оголошення остаточного рішення про обрання підрядника на сайті https://centreua.org1 березня 2023 року 

Попередня дата початку проведення аудиту – 6 березня 2023 року (дата може уточнюватись).   

Попередня дата надання звіту – не пізніше 17 березня 2023 року 

Контактна особа 

Марта Семеряк, заступниця виконавчого директора з організаційного розвитку, [email protected] 

З будь-якими питаннями щодо технічного завдання та участі у тендері можна звертатись у письмовій формі до 17:00 27 лютого 2023 року.   

Деталі оцінки тендерних пропозицій та проведення аудиту за посиланням. 

 

Згідно з рішенням тендерної комісії, обрано Аудиторську Фірму “МК Аудит”.