Головна > Тендери > Тендер на проведення фінансового аудиту діяльності

Тендер на проведення фінансового аудиту діяльності

11 Січня 2021 - Адміністратор

Громадської організації «Центр ЮЄЙ» (далі – «Організація») для підвищення якості контролю, здійснення системного аналізу, моніторингу та оцінки діяльності підприємств, що оголошує тендер на проведення незалежної фінансової аудиторської перевірки діяльності організації за період з 01.01.2020 по 31.12. / 2020 (надалі аудит). Аудит проводиться відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB, Міжнародна рада з аудиту та гарантій).

Аудит буде проведений за підтримки «Програми сприяння громадській діяльності« Долучайся! »», Що фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та запроваджує Пакт в Україні.

Аудит повинен проводити зовнішнім, незалежним та кваліфікованим аудитором (дипломований бухгалтер / уповноважений бухгалтер або еквівалентні сертифікати).

Цілі та завдання аудиту:

 • Перевірка фінансових звітів загального призначення, які складають звітування про фінансовий стан (баланс), звітування про фінансові результати за 2020 рік, які підготовлені відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, та звільнення думок аудиторів щодо того, що фінансові звіти загального призначення визначають достовірну в всі матеріальні аспекти фінансової ситуації Організації станом на 31 грудня 2020 року і її зміною за допомогою чистих активів у році, який закінчився, а також збір складів у відповідності до норм українського законодавства та правил ведення бухгалтерського обліку. Фінансова звітність загального призначення включає приміщення до фінансової звітності.

Беручи до уваги вищезазначене, підсумувати результати перевірок внутрішнього управління організаціями, а також оцінити ризики у сфері управління та визначити суттєві недоліки, у тому числі суттєві слабкі сторони, в межах процедури аудиту, необхідної для висвітлення аудиторської думки щодо фінансової звітності.

Вказано, які заходи були вжиті для результатів попереднього аудиту, і такі дані були відповідні для усунення виявлених недоліків. 

Навести склад наглядової раді Організації (вказати ім’я, призвище). 

Провести оцінку для отримання повного розуміння контролю внутрішньої структури управління організацією. Проведіть оцінку управління ризиками, а також разом оцініть матеріальні внутрішні внутрішні слабкі структури управління. 

Оцінити до забезпечення організації національного податкового законодавства та підзаконних нормативних актів. Провести огляд «Податкового звіту про використання неприбуткових установ та організацій» на предмет правильності та повне його складання, своєчасність подання до органів податкової служби, достовірність даних, зазначених у звітах.

 • Надайте інформацію про характер спеціальності спеціального призначення відповідно до міжнародного стандарту, що вимагає огляду (ISRE 2400). Звітність спеціального призначення на 2020 рік буде підготовлена за належним методом. 

Особливість спеціального призначення може містити таку інформацію (валюта: гривня):

 • Звіт про рух грошових коштів донорів для проектів, які Організація реалізовувала впровадження 2020 року (баланс на початок періоду, надходження, витрати, баланс на кінець періоду).
 • Примітки до звіту про рух грошових коштів донорів за проекти (див. Додаток 1). Примітки повинні включати інформацію про нижчі перераховані категорії витрат. Усі організації в розрізі джерел фінансування з розробленою щомісячно за період з 1 січня до 31 грудня 2020 року:
 • Трудовий договір (штатні співробітники): відповідно до посадових обов’язків, зазначити прізвище, ім’я, посаду, зайнятість (100% чи інше).
 • Нетрудові договори:
 1. Фізичні особи для цивільно-правових угод: прізвище, ім’я, вид робіт / послуг, що надавались.
 2. Фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності (приватні підприємці): попередження, ім’я, вид робіт / послуг / товарів, що надавались.
 3. Договори інтелектуальної власності: прізвище, ім’я / назва організації, вид робіт / послуг / товар.
 4. Юридичні особи: назва організації, вид робіт / послуг / товар.
 5. Інші.

Вимоги до аудиторів

Підрядником для проведення аудиту може бути особа, яка відповідає таким критеріям:

 • Аудиторська компанія (аудитор), внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які мають право надавати аудиторські послуги.
 • Аудитор, який проводить аудиторську перевірку (фізична особа – підприємець чи співробітник компанії) повинен мати свідоцтво аудитора (серія А), видане Аудиторською палатою України.
 • Аудитор, який проводитиме аудиторську перевірку (фізична особа – підприємець чи співробітник компанії), повинен мати досвід співробітників з організацій незареєстрованого сектору.

Не можна бути допущеними до проведення аудиторії аудитора, який бажає мати одну з опцій:

 • має родинні зв’язки з членами органів управління Організацією;
 • є членом органів управління або членом Організації;
 • є працівником Організації;
 • є працівником або співробітником підприємств, філіями або іншими структурними підрозділами Організації;
 • двічі чи більше разів підряд проводить фінансовий аудит діяльності Організації.

Порядок проведення аудиту

Аудитор самостійно розробляє, планує та виконує всі необхідні аудиторські процедури, керуючи власними повідомленнями та міжнародними стандартами аудиту.

Організація пов’язування надає аудиторії доступ до всієї інформації та документів, що стосуються діяльності та фінансової організації організації, та надають всі необхідні роз’яснення, у тому числі в письмовій формі.

Виконавчий директор та головний бухгалтер Організації несуть персональну відповідальність за надання аудитора всій необхідній інформації, бухгалтерські

записів і змін до них, комп’ютерних даних, зокрема, а також для забезпечення всього необхідного, а також незалежних аудиторів, які можуть завершити весь обсяг робіт, встановлених цим технічним завданням.

Звіт за результатами аудиту

За результатами аудиторської перевірки аудитор повинен подати такі звіти:

 • Звіт аудитора щодо фінансової звітності загального призначення (2020 рік).
 • Світовий аудитор щодо якості спеціального призначення відповідно до міжнародного стандарту потребує огляду (ISRE 2400).
 • Підсумковий лист адміністративного персоналу.

Перелік результатів не обмежується визнаним переліком робіт, а аудитор також може розглянути інші питання. Звіт може містити детальну інформацію про методологію аудиту та обсягу проведених перевірок. Аудитор повинен надати рекомендації щодо виправлення всіх виявлених недоліків. Рекомендації повинні бути подані за пріоритетами.

Звіт може містити підпис та посаду відповідального аудитора, назва аудиторської компанії.

Світ готується українською та англійською мовами та подається до організації в двох паперових змістах та цифрових змістах у форматі PDF.

 Вимоги до участі у тендері

Для участия у тендері зацікавлені организации ма ють подати Такі документи надсілаються у електронного виде на адресу [email protected] та копією на [email protected] з помітка «Тендер Аудит».

Перегляньте зацікавленість, у зазначеній назві організації, адреси, контактної інформації (телефон, факс, електронна пошта, адреса веб-сайту), попередження, ім’я та по батькові контактної особи. Лист є підписаним та пропечатаним печаткою організації;

Лист потрібно містити запевнення незалежності; розуміння обсягу робіт, що повинні бути виконані; цілі аудиту; перелік звітних матеріалів за результатами аудиторської перевірки; методологію та підходи аудиту; план роботи для виконання аудиторської перевірки.

Свідоцтво / виписку про реєстрацію аудиторської компанії, сертифікат на право займатися аудиторською діяльністю.

Комерційна пропозиція в гривнях (загальна служба обслуговування та підтримка послуг) та контакти відповідальної особи, яка відповіла відповідь на запитання щодо тендерних пропозицій.

Документи, які підтверджують досвід роботи аудиторської компанії з неприбуткових організацій, досвід аудиторів у відповідності до Технічного завдання (включаючи копії сертифікатів, які підтверджують кваліфікацію аудиторів)

Критерії оцінки тендерних пропозицій 

Заявки, які не відповідають за допомогу, зазначені в технічному порядку (Вимоги до участі в тендері), не розглядаються.

Тендерні заявки будуть оцінюватися для такої системи критериїв:

Критерій 1 «Вартість послуг» – максимум 30 балів .

Критерій 2 « Довід у сфері аудиторських послуг» – максимум 35 балів :

Досвід роботи в галузі аудиту від 5 років – 20 балів .

Наявність досвіду фінансової перевірки діяльності неприбуткових організацій – 15 балів .

Критерій 3 «Кваліфікація аудиторів» – максимум 35 балів .

Розрахунок кількості балів для кожного з них буде відбуватися на основі таких коефіцієнтів:

Строки

Видання тендерних заявок для цього технічного завдання – до 17:00 29  січня 2021 року. 

Відкриття тендерних заявок та засідання Тендерної комісії – 2 лютого 2021 року .

Передача протоколу засідання Тендерної комісії з затвердження Наглядової ради Організації – 4 лютого  2021 року.

Погодження остаточного рішення щодо підготовки підрядника на веб-сайті https://centreua.org – 9 лютого 2021 року .

Попередня дата початку проведення аудиту – 15 лютого 2021  року (дата може бути встановлена).

Попередня дата надання звіту – не пізніше 26 лютого  2021 року .

Контактна особа 

Володимир Желізко, фінансовий директор, [email protected]

За будь-якими питаннями щодо технічного завдання та участі в тендері можна звернутися до письмової армії до 17:00 29  січня 2021 року.

З технічним завданням ви можете ознайомитись із посиланнями:   Tender Audit_CUA_11.01.2021.pdf

Рішенням тендерної комісії переможцем тендеру було обрано ТОВ «АФ «МК АУДИТ»