Головна > Про нас > Пошук аудиторської компанії для проведення аудиту діяльності

Пошук аудиторської компанії для проведення аудиту діяльності

15 Листопада 2018 - Адміністратор

Громадська організація «Центр ЮЕЙ» оголошує тендер на пошук аудиторської компанії з метою проведення аудиту звітності загального призначення за період з 01 січня до 31 грудня 2018 року. Аудит повинен проводитися у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, затверджених Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB). Аудит має бути проведений зовнішнім, незалежним і кваліфікованим аудитором (Certified Public Accountant/Authorised Public Accountant або еквівалентні сертифікати). 

Дата завершення аудиту – не пізніше 7 березня 201року.

Цілі та обсяг аудиту

  • надати аудиторський висновок щодо того, чи відображає фінансова звітність Організації, зокрема баланс та звіт про фінансові результати, належне об’єктивне представлення, в усіх суттєвих аспектах, фінансового становища організації станом на 31 грудня 2018 року та зміни її чистих активів за рік, який закінчився;
  • виходячи з вищезазначеного, узагальнити встановлені під час аудиту відомості з питань внутрішнього контролю в організації, а також оцінити ризики у сфері контролю та визначити суттєві недоліки, у тому числі істотні слабкі сторони, у межах процедур аудиту, необхідних для висловлення думки щодо фінансової звітності;
  • надати інформацію про рух грошових коштів донорів за проектами, які Організація реалізовувала впродовж 2018 року (баланс на початок періоду, надходження, витрати, баланс на кінець періоду). Дану інформацію необхідно надати в Управлінському листі у таблиці;
  • оцінити дотримання в організації положень національного податкового законодавствата підзаконних нормативних актів;
  • зазначити, яких заходів було вжито за результатами попередніх аудитів і чи були вжиті заходи достатніми для усунення повідомлених недоліків.

Звітність аудитора

Аудитор надає Лист про результати аудиту керівництву Організації після завершення аудиту, що містить аудиторський висновок і виявлені результати. Перелік виявлених результатів не обмежується окресленим обсягом роботи; аудитор може вільно висловлюватися з інших питань. Звіт аудитора має містити докладну інформацію про використану методологію та обсяг аудиту. Аудитор повинен надати рекомендації щодо усунення будь-яких виявлених слабких місць. Рекомендації мають бути представлені у порядку їх пріоритетності.

Звіт аудитора має містити запевнення у тому, що аудит проводився у відповідності до міжнародних стандартів, затверджених Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB),та кваліфікованим аудитором.

Звіт має бути підписано відповідальним аудитором із зазначенням посади аудитора та назви аудиторської компанії.

Звіт має бути підготовлено українською та англійською мовами і подано до організації у двох паперових і в одному цифровому примірнику.

Для участі у тендері компанії мають подати наступні документи:

  1. Лист зацікавленості, в якому зазначені назва компанії, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту) та ПІБ контактної особи. Лист має бути підписаний та завірений печаткою організації;
  2. Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії;
  3. Сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю, виданий Аудиторською палатою України;
  4. Комерційну пропозицію у гривні (перелік послуг та їх вартість погодинно, план проведення аудиту);
  5. Документи, що підтверджують досвід роботи компанії з неприбутковими організаціями.

Документи мають бути надіслані на електронну скриньку [email protected] з копією [email protected] (з поміткою «Тендер Аудит»).

Кінцевий термін подачі пропозицій на участь у тендері – 14 грудня 2018 року, 19:00 за Київським часом. Заявки подані пізніше розглядатись не будуть.

Рішення тендерної комісії ГО «ЦентрЮЕЙ» буде оголошено 26 грудня 2018 року. Усі компанії, які нададуть тендерні пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняті рішення.

Аудит має розпочатися не пізніше 25 лютого 2019 року. Результати аудиту мають бути представлені ГО «ЦентрЮЕЙ» не пізніше 7 березня 2019 року.

Питання щодо тендеру надсилайте, будь ласка, на адресу електронної пошти [email protected], або звертайтесь до контактної особи: Володимир Желізко, [email protected].