Стратегія

Візія

Влада підзвітна, діє ефективно. Громадяни знають, хто та що робить, і розуміють свою відповідальність.

Опис проблеми

Виконавча влада в Україні неефективна – вона не спроможна розробити та імплементувати якісні рішення для подолання суспільних проблем в інтересах громадян.

Рішення чинної державної влади часто суперечили Конституції або приймались органами влади поза межами їхніх повноважень. Протягом 2020 року в кожному щотижневому аналітичному дайджесті аналітики Центру спільних дій фіксували щонайменше один такий факт.

Урядові рішення не сприймаються органами виконавчої влади на місцях як обов’язкові до виконання. Яскравим прикладом є різна результативність роботи органів виконавчої влади на місцях в процесі втілення другого етапу реформи системи охорони здоров’я.

Робота влади в Україні не спрямована на вирішення проблем суспільства незалежно від зміни еліт. 25-65% громадян вважають, що ситуація в найбільш проблемних сферах лише погіршилась впродовж року роботи моновлади. А те, в який спосіб влада намагалась вирішувати проблеми, часто не враховувало інтересів тих груп, які найбільше від цих проблем потерпають.

Громадяни мають нерелевантні очікування від роботи різних інституцій, оцінюють дії та результати роботи влади невідповідно до її повноважень. Українці були задоволені неналежною інституту президента боротьбою Зеленського з COVID-19, водночас від антикорупційних органів боротьби з корупцією очікують лише трохи більше третини громадян. Як наслідок, рівень довіри до інститутів влади в Україні небезпечно низький: 17% довіряють парламенту, 18% – уряду, 14% судам. А рівень довіри до президента за останній рік впав на 46%.

Громадяни не формують владу під час виборів. Лише 36,9% громадян делегували повноваження місцевій владі у 2020, і це найнижча явка в історії України. У міжвиборчий період громадяни не контролюють владу — менше 10% офіційно скаржаться на результати роботи влади, і не співпрацюють з владою — лише 7% за останній рік брали участь у обговоренні рішень. Громадяни неактивні, оскільки не вірять, що їхня участь принесе зміни та вплине на  ситуацію. Більше того, 79,4% громадян не довіряють українським чиновникам, з якими мали б взаємодіяти найчастіше.

Мета

Створити суспільний запит на ефективну владу та збільшити інтерес суспільства до взаємодії з нею.

Цілі та завдання 2025

Виконавча влада централізована

 1. Знайти оптимальну для України систему управління виконавчою владою.
 2. Адвокатувати прийняття оптимальної для України системи управління виконавчою владою.

Влада вирішує суспільні проблеми, балансує інтереси різних груп та втілює прийняті рішення

 1.  Створити умови, за яких політичні еліти розглядають вирішення суспільних проблем як єдиний спосіб утримання влади.
 2. Запровадити практику залучення громадян та груп інтересів до вироблення національних політик.
 3. Запровадити практику вироблення ефективних місцевих політик в інклюзивний спосіб.
 4. Запровадити практику моніторингу та оцінки втілення тих елементів національних політик, до розробки яких були залучені громадяни та групи інтересів.
 5. Підвищити рівень ефективності розробки та втілення місцевих політик, зокрема шляхом моніторингу та оцінки місцевої політики.

Громадяни розуміють, як працює влада і які її повноваження

 1. Підвищити рівень обізнаності громадян щодо повноважень органів влади різних рівнів.
 2. Громадяни впливають на владу: формують її на виборах та беруть участь у процесі прийнятті рішень
 3. Підвищити рівень участі громадян в процесі прийняття рішень.

Моніторинг та оцінка досягнення мети – 2025:

 • Вся виконавча влада має одного керівника
 • Рівень довіри до владних інституцій різних рівнів виріс на щонайменше 15%
 • Очікування громадян щодо органів прийняття рішень відповідають повноваженням цих органів
 • Громадяни вважають своїм обов’язком участь у виборах та громадській діяльності

Цінності:

професійність, повага (до людини, недискримінація, свобода особистості), чесність.

Принципи:

командність, прозорість, відповідальність, не нашкодити, найбільшої ефективності.

Унікальність:

працюємо не в стіл, громадянин в центрі, універсальність методології, сміливість, творимо інституції та практики в суспільстві, вміємо напрацьовувати позицію, спільно комунікуємо.