Згода на участь у Конкурсі та використання Конкурсної роботи

1.     Проставлення галочки навпроти поля «Я згоден(на) на участь у Конкурсі та використання моєї Конкурсної роботи» є конклюдентними діями, якими особа яка сформулював(ла) Анкету, дає  добровільну згоду  на участь в Конкурсі «Країна сама себе не зробить» (надалі – Конкурс), умови якого розміщені на сайті за посиланням https://centreua.org/lyudy-i-vlada/krayina-sama-sebe-ne-zrobyt/, а також деталізовані за посиланням цієї Згоди на учать у Конкурсу та використання Конкурсної роботи (надалі – Згода).

Засновником Конкурсу «Країна сама себе не зробить» є громадська організація «Центр спільних дій», код за ЄДРПОУ 36633761 (надалі – Засновник Конкурсу).

Особа вважається Учасником Конкурсу з моменту направлення сформованої Анкети Засновнику Конкурсу (натискання кнопки «Надіслати» на сторінці Конкурсу).

2.     Учасник підтверджує, що надає свою згоду на участь у проведенні Конкурсу, а також на будь-які інших заходи, що пов’язані з просуванням, анонсуванням та проведенням Конкурсу (в пресі, на телебаченні, радіо, інтернеті, у громадському просторі та інше), а також на використання Засновником Конкурсу імені Учасника та наданого на Конкурс плаката(тів), малюнку(ів), відео Учасника (надалі – Конкурсна робота). 

3.     Учасник підтверджує, що він (вона) ознайомлений(а) зі умовами та порядком проведення Конкурсу (про використання його імені) та підтверджує, що така участь у Конкурсі та використання даних про нього (неї), його (її) Конкурсної роботи не порушують особистих немайнових моїх прав, в тому числі, не завдають шкоди його (їй) честі та гідності, в зв’язку з чим Учасник не буде пред’являтися претензії чи позови, що пов’язані з проведенням Конкурсу, а також використанням Засновником Конкурсу Конкурсної роботи.

4.     Учасник своєю участю в Конкурсі підтверджує, що всі права інтелектуальної власності на Конкурсну роботу, подані Учасником для участі в Конкурсі, належать Учаснику Конкурсу, який їх надав на них і він володіє усіма правами інтелектуальної власності, пов’язаними з використанням та поданням на Конкурс Конкурсної роботи.

5.     Учасник Конкурсу є і залишається власником прав інтелектуальної власності на подану Конкурсну роботу. Перехід прав інтелектуальної власності на подану Конкурсну роботу від Учасника  до Засновника Конкурсу можливе шляхом підписання Заяви Учасником та/або підписання Авторського договору.

6.     Учасники Конкурсу несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення авторських прав, прав інтелектуальної власності та інших прав третіх осіб на Конкурсні роботи, подані Учасниками для участі в Конкурсі.

7.     Учасники Конкурсу самостійно несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення ними авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб на Конкурсні роботи та інших прав третіх осіб у зв’язку із взяттям участі в Конкурсу та подачі Конкурсних робіт.

8.     Участь в Конкурсі, шляхом формування та направлення Анкети з Конкурсною роботою до Засновника Конкурсу через сайт, означає надання Учасником Конкурсу як автором, Засновнику Конкурсу добровільної згоди (дозволу) на оприлюднення на сторінці Конкурсу на сайті Засновника за посиланням https://centreua.org/lyudy-i-vlada/krayina-sama-sebe-ne-zrobyt/ на розміщення Конкурсних робіт Учасників Конкурсу на наступних ресурсах Засновника Конкурсу: 1) https://www.facebook.com/CentreUA.org ;  2) https://www.instagram.com/centreua/ ; 3) https://t.me/turborezhym ; 4) https://centreua.org/lyudy-i-vlada/konkursy/krayina-sama-sebe-ne-zrobyt/galereya-konkursnyh-robit-2022/

9.     Учасник Конкурсу дозволяє Засновнику Конкурсу використання Конкурсної роботи, наступними способами:

        оприлюднення Конкурсних робіт;

        доведення до загального відома таким чином, щоб будь-яка особа могла здійснити доступ до Конкурсних робіт з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, зокрема через відповідні ресурси Засновника Конкурсу;

        опублікування, публічна демонстрація Конкурсних робіт на ресурсах Засновника Конкурсу, для перегляду будь-якою особою;

        публічний показ і публічна демонстрація у місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де є присутнім значне число осіб, незалежно від того, зокрема на виставці робіт учасників Конкурсу організовану Засновником (цифрова обробка, фотообробка, друк, та ін.);

        публічне сповіщення в ефір, при якому Конкурсна робота стає доступною для зорового сприйняття необмеженого кола осіб, незалежно від його фактичного сприйняття публікою;

       відтворення Конкурсної роботи у будь-якій формі (матеріальній, електронній, цифровій, оптичній або кожній іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер), у тому числі з використанням будьяких технічних засобів і приладів, для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній, матеріальній або іншій формі. 

Згода (дозвіл) на використання Конкурсної роботи Учасників Конкурсу, відповідно до цієї Згоди, діє без обмеження строку (на строк правової охорони авторських прав, передбаченого ст. 28 Закону України «Про авторське право та суміжні права»).