Авторське право

Фізична особа, котра(ий) сформулював(ла) Анкету з моменту її направлення Організатору за допомогою сайту «Центру спільних дій» вважається Учасником конкурсу та надає Організатору добровільну згоду (на необмежений строк та без територіальних обмежень) на власний об’єкт інтелектуальної власності (надалі – Об’єкт), для подальшого спільного некомерційного використання, що підтверджується відповідною згодою під час заповнення такої Анкети від Учасника та надає право здійснювати наступні дії:

  • використання Об’єкту для потреб Конкурсу та виставки(як онлайн, так і фізично), що включає у тому числі цифрову обробку, фотообробку, друк та інше
  • використання Об’єкту для виготовлення та подальшого розповсюдження промопродукції Конкурсу,як краудфандинговий інструмент на потреб Організації. За таких умов Оганізатор додатково узгоджує з Учасником відповідні умови шляхом написання Заяви Учасником та/або підписання Ліцензійного договору
  • публічну демонстрацію Об’єкту
  • використання Об’єкту з метою промоції у всіх промоційних матеріалах, у тому числі в пресі, на телебаченні, радіо, інтернеті, у громадському просторі та інше
  • учасник підтверджує, що переданий Організації об’єкт авторського права є оригінальним, індивідуальним та подальше використання даного об’єкту Організатором у всіх вище зазначених сферах не порушує авторського права третіх осіб та самого Учасника, а відповідальність за можливі порушення цих прав і усі збитки, спричинені цими порушеннями, несе Учасник
  • та всіх інших дій, котрі є необхідними для реалізації Організатором Конкурсу у своєї рамках діяльності