Задля попередження маніпуляцій окремих політичних сил громадська організація Центр UA та її проект Громадський рух ЧЕСНО публічно висловлюють свою нейтральну політичну позицію напередодні президентських, парламентських та місцевих виборів в Україні.

Цим ми засвідчуємо, що організація:

  • ставить завданням під час виборчих перегонів сприяти поінформованому раціональному вибору, надаючи неупереджену аналітику,
  • не підтримує та не виступає проти жодного політика чи партії,
  • сповідує принципи збалансованості та неупередженості, висвітлюючи діяльність політиків та партій.

Відповідно до Статуту та Етичного кодексу організації, для забезпечення максимальної незаангажованості та доброчесності всім представникам організації та членам Руху ЧЕСНО заборонено займатися політичною діяльністю.

Зокрема, усі представники організації та члени Руху ЧЕСНО мають:

  • уникати членства у керівних органах політичних партій чи протопартійних утвореннях, роботи у партійних структурах,
  • завчасно повідомляти про перехід до такої діяльності для уникнення можливого конфлікту інтересів.

У той же час за представниками організації та членами Руху залишається право публічно висловлювати свою позицію щодо програм чи дій учасників виборів із зазначенням, що ця позиція є приватною й не відображає позицію організації чи Руху.

Гарантом політичного нейтралітету Центру UA та Руху ЧЕСНО є Наглядова рада організації, яка не є органом управління організацією та головна мета якої — стежити за дотриманням організацією принципів доброчесності та підзвітності.

Члени Наглядової ради не можуть бути працівниками та членами організації або її інших органів управління, не можуть перебувати в керівних органах політичних партій, не впливають на види та зміст продуктів, які готує організація.

Наглядова рада ухвалює свої рішення щодо підзвітності та доброчесності Центру UA простою більшістю у три голоси. Така процедура забезпечує збалансованість і незаангажованість рішень Наглядової ради.