Центр UA оголошує тендер на пошук аудиторської компанії з метою проведення аудиту Організації. Аудит має бути проведено у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB), та Технічним завданням, яке описано в оголошенні.

Дата завершення аудиту – не пізніше 13 квітня 2017 року.

Цілі та обсяг аудиту:

– надати аудиторський висновок щодо того, чи відображає фінансова звітність Організації, зокрема баланс та звіт про фінансові результати, належне об’єктивне представлення, в усіх суттєвих аспектах, фінансового становища Організації станом на 31 грудня 2016 року та зміни її чистих активів за рік, який закінчився;

– виходячи з вищезазначеного, узагальнити встановлені під час аудиту відомості з питань внутрішнього контролю в Організації, а також оцінити ризики у сфері контролю та визначити суттєві недоліки, у тому числі істотні слабкі сторони, у межах процедур аудиту, необхідних для висловлення думки щодо фінансової звітності;

– оцінити дотримання в Організації положень національного податкового законодавства;

– зазначити, які заходи було вжито за результатами попередніх аудитів і чи були вжиті заходи достатніми для усунення виявлених недоліків.

Звітність аудитора

Аудитор надає Лист про результати аудиту керівництву Організації після завершення аудиту, що містить аудиторський висновок і виявлені результати. Перелік виявлених результатів не обмежується окресленим обсягом роботи; аудитор може вільно висловлюватися з інших питань. Звіт аудитора має містити докладну інформацію про використану методологію та обсяг аудиту. Аудитор повинен надати рекомендації щодо усунення будь-яких виявлених слабких місць. Рекомендації мають бути представлені у порядку їх пріоритетності.

Звіт аудитора має містити запевнення у тому, що аудит проводився у відповідності до міжнародних стандартів, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB),та кваліфікованим аудитором.

Звіт підписується відповідальним аудитором із зазначенням посади аудитора та найменування аудиторської компанії.

Звіт подається до Організації у двох паперових примірниках українською, а також англійською мовами, у цифровому примірнику (для подальшої передачі донорам та партнерам).

Для участі у тендері компанії мають подати наступні документи:

1. Лист зацікавленості, в якому зазначені назва компанії, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи. Лист має бути підписаний та пропечатаний печаткою організації.

2. Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії; Сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю.

3. Комерційну пропозицію в гривнях (перелік послуг та їхня вартість погодинно, план проведення аудиту).

4. Документи, які підтверджують, що організація може проводити перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB).

5. Документи, які підтверджуються досвід роботи компанії з неприбутковими організаціями.

Документи мають бути надіслані на електронну скриньку zhelizko.volodimir@gmail.com (з поміткою «Тендер Аудит»).

Термін подання пропозицій на тендер до 27 березня 2017 року, 19:00 за Київським часом. Заявки подані пізніше розглядатись не будуть.

Рішення тендерної комісії Центр UA буде оголошено 30 березня 2017 року. Усі компанії, які надали тендерні пропозиції у зазначені терміни, будуть повідомлені про прийняті рішення.

Аудит має розпочатися не пізніше 3 квітня 2017 року. Результати аудиту мають бути представлені Центр UA не пізніше 13 квітня 2017 року.

Питання щодо тендеру направляйте, будь ласка, на адресу електронної пошти zhelizko.volodimir@gmail.com