Після трьох українських революцій запит на зміни, оновлення політичних еліт та кращу якість політики лишається високим. Кожна наступна влада обіцяє реформи, покращення економічної ситуації та соціального забезпечення для громадян, але наслідки цих змін маловідчутні для українців. Навіть досвід реформування останніх років свідчить, що окремих перемог та прогресивних законів не достатньо для зміни «системи».

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Ми проаналізували досвід успішних реформ у різних країнах світу і зрозуміли річ, яка є у них і немає у нас – повний цикл публічної політики. Цей підхід може називатися по-різному, але він передбачає глибинне вивчення проблеми, прозоре обговорення усіх ініціатив із залученням різних стейкхолдерів, розрахування альтернатив рішень, наслідків та ризиків, а також - чітку відповідальність за зроблене

Олег Рибачук, Голова Організації

Ми у Центрі спільних дій маємо амбітну ціль – зробити демократичні зміни незворотними і на власному прикладі показати, як вони мають відбуватися. В умовах сьогоднішніх викликів перед Україною  проводити стандартні форми громадської активності недостатньо. Наше завдання сьогодні – не лише створювати запит на реформи та пояснювати громадянам, що зміни потрібні. Ми зобов’язані бути націлені на результат! Тому ми:

  • просуваємо тренд на впровадження реформ через повний цикл вироблення публічної політики, що гарантує вищу якість рішень, представництво інтересів українців та краще розуміння реформ;
  • і водночас, ми контролюємо діяльність представницьких органів влади – Верховної ради та місцевих рад, роботу політиків та політичних партій – аби стимулювати прозорість, підзвітність та відкритість представників влади та запит на якісну політику серед громадян. 

Кожна ідея, кожен проект, які ініціює та втілює Центр спільних дій, переслідують місію творити суспільство відкритого доступу через спільні дії громадян.

Згідно зі Стратегічним планом Центру на 2019-2021 роки, нашу діяльність спрямовано на досягнення довгострокової зміни (іmpact) - забезпечення умов для незворотних демократичних змін політичної системи України. Це включає дві ключові складові (outcomes):

  1. Створення передумов для вироблення, втілення та конкуренції послідовних та раціональних політик на національному та місцевому рівнях.
  2. Створення передумов для здійснення поінформованого та зваженого електорального вибору.

Задля досягнення цієї мети ми працюємо не лише в Києві, а й на рівні обласних та районних центрів, а також об’єднаних територіальних громад в усіх областях України (за виключенням Криму). Саме на місцевому рівні сьогодні відбуваються справжні зміни у свідомості громадян: через формування заінтересованих сторін ми залучаємо місцеві спільноти до діалогу аби їх інтереси було враховано у місцевих політиках. Ми переконані, що раціональні рішення, розроблені у відповідності до повного циклу вироблення публічної політики, мають більші шанси на втілення, громадську підтримку та контроль імплементації, а отже – очікуваний позитивний результат.

Powered by Froala Editor