У 2016-2018 роках Центр UA у партнерстві з аналітичним центром Колегіум Анни Ярославни планує забезпечити реалізацію трьох реформ:

 • Рівний доступ до політики
 • Реформа системи контролю за використанням публічних фінансів
 • Демократизація інституту Президента

Досягнути зазначених змін ми хочемо через реалізацію трьох відповідних повних циклів публічної політики. Повний цикл публічної політики (англ. policy cycle) – це алгоритм вирішення суспільно важливих проблем через врахування позицій усіх зацікавлених сторін. Вироблення рішення, його оформлення і прийняття відбуваються через сім етапів:

  Назва етапу Зміст етапу
1

Створення політичного порядку денного
Policy agenda

В одному інтегрованому документі визначаються:

 1. Мета і бачення майбутнього після проведення реформи
 2. Перешкоди/проблеми, подолання яких стає пріоритетом реформи
 3. Нормативно-правові, інституційні та бюджетні зміни, які мають бути здійснені, що і є сутністю реформи
2

Консультації з зацікавленими сторонами та експертами

Проблеми і рішення, визначені в порядку денному, обговорюються із зацікавленими сторонами. Це робиться для того, щоб:

 1. Виробити зважене бачення проблем і рішень, яке враховуватиме різні позиції
 2. Прогнозувати соціальні ризики та попередити їх
 3. Мобілізувати підтримку тих груп, які зацікавлені в проведенні реформи
 4. Нейтралізувати супротив груп, чиї корупційні інтереси будуть порушені впровадженою реформою.

В рамках консультацій зацікавлені сторони можуть:

 • Висловити своє бачення важливості чи неважливості проблеми, яка виноситься на обговорення
 • Погодитись або не погодитись із запропонованими рішеннями
 • Запропонувати свої рішення
3

Зелена книга проблем
Green paper

На підставі консультацій із зацікавленими сторонами укладається зелена книга проблем, в якій аналізуються позиції зацікавлених сторін щодо мети нової політики і щодо проблем, які ця політика покликана вирішити

4

Біла книга рішень
White paper

Визначені у зеленій книзі проблеми і рішення перевіряються, рішення оформлюються у вигляді документів, які є формулюванням нової політики

5

Слухання у комітеті ВРУ

На слухання профільного комітету виносяться вимоги:

 1. Запровадження нової політики
 2. Внесення представленого законопроекту до розгляду
6

Парламентські слухання у ВРУ

У Верховній Раді виноситься вимога внесення законопроекту, який запроваджує нову політику

7

Голосування за законопроект

Проводиться адвокаційна кампанія на підтримку законопроекту

На прийнятті законопроекту справа не завершується: імплементація прийнятих рішень потребує спочатку моніторингу, згодом – моніторингу і оцінки.